Advokat Janne Rützou

Født i 1955 og cand. jur. fra Københavns Universitet i 1982.

 

Fik advokatbestalling 1997 og har siden 1999 drevet selvstændig advokatvirk-somhed.

 

Beskæftiger sig med detailshandels- og forbrugerret med særlig kendskab til detailhandlens virkeområder. Herudover beskæftiger Janne Rützou sig med inkasso samt overdragelse af fast ejendom.

 

Medlem af Advokatsamfundet samt medstifter af og bestyrelsesmedlem i Dansk Inkasso Brancheforening. Endvidere deltager Janne Rützou i forskellige brancheudvalg indenfor detailhandlen. Gennem sit udvalgs- og bestyrelsesarbejde har Janne Rützou opnået betydelig forretningsmæssig erfaring.