Links

domstol.dk

God beskrivelse af det danske retssystem.

 

folketinget.dk

Information fra folketinget, herunder bl.a. lovforslag, udskrift af forhandlinger, ministerredegørelser etc.

 

gadjura.dk

Indeholder resuméer af nye højesteretsdomme.

 

jm.dk

Justitsministeriet.

 

magnus.dk/ajour/

Domme, kendelser og afgørelser af skattemæssig karakter.

 

retsinfo.dk

Statens juridiske informationssystem.

 

themis.dk

Oversigt over juridisk litteratur og praksis.

 

thybo.dk

Oversigt over dansk og international jura.

 

toldskat.dk

Told- og Skats hjemmeside med bl.a. vejledning og cirkulærer og beregning af skat.