Detailhandels- og Forbrugerret

Området for Detailhandels- og Forbrugerret omfatter følgende lovgivning:

 

Lov om visse forbrugeraftaler

Lov om visse betalingsmidler

Lov om behandling af personoplysninger

Lov om Kreditaftaler

Markedsføringsloven

Prismærkningsloven 

Skiltningsbekendtgørelsen

Lov om forsikringsformidling

 

Advokatfirmaet er i besiddelse af en stor specialviden indenfor detailhandelsområdet, herunder om bl.a. de krav der stilles til reklamer, god markedsføringsskik, priser, rabat og bonusordninger samt den almene persondatabeskyttelse.